Seasoning and Spicy

How to Cook Perfect #best 2019 recipe Cheese burger

#best 2019 recipe Cheese burger.

#best 2019 recipe Cheese burger You can have #best 2019 recipe Cheese burger using 20 ingredients and 4 steps. Here is how you achieve it.

Ingredients of #best 2019 recipe Cheese burger

 1. Prepare of Burger bread.
 2. You need of Mincemeat.
 3. Prepare of Cabbage.
 4. It’s of Salad.
 5. Prepare of Cheese.
 6. You need of Cocumber.
 7. Prepare of Tomatoes.
 8. Prepare of Maggi.
 9. It’s of Curry.
 10. You need of Green pepper.
 11. You need of Scotch bonnet.
 12. It’s of Onion.
 13. It’s of Spices.
 14. You need of Bread crumbs.
 15. Prepare of Bama.
 16. It’s of Salad cream.
 17. Prepare of Ketchup.
 18. It’s of Chilli powder.
 19. Prepare of Garlic powder.
 20. Prepare of Ginger powder.

#best 2019 recipe Cheese burger step by step

 1. Da farko zaki saka mincemeat dinki a bowl,kisa breadcrumbs dinki,grated scotch bonnet, green pepper,onion, garlic and ginger powder,maggi,curry and your spices ki juya ko ina.
 2. Saiki dinga i’ba kina platten da hannun ki yayi flat saiki sa mai a pan kadan ki soya.
 3. Saiki hada ketchup,bama and salad cream a bowl kisa chilli powder ki juya.
 4. Sai ki dauko burger bread dinki ki yanka,saman yafi yawa,saiki dauko hadin ketchup dinki ki shafa,saiki saka cabbage,then your salad,then,meat,slice tomatoes,slice cocumber,cheese,saiki kuma shafa hadin su ketchup dinki saiki dauko saman bread dinki ki rufe.